ΕΤΟΣΠΟΛΗΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
2007ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ5.000 μέτρα56:56.63ος       Χ
2009ΡΩΜΗΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ5.000 μέτρα56:27.22ος       Α
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ10.000 μέτρα1:52:13.66ος
2011ΣΑΓΚΑΗΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ10.000 μέτρα1:54:24.71ος       Χ
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ5.000 μέτρα56:17.42ος       Α
««ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ10.000 μέτρα2:02:01.83η         Χ
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Σ., ΛΥΜΠΕΡΤΑ Μ., ΦΩΚΑΪΔΗΣ Α.5.000 μέτρα ΟΜΑΔΙΚΟ59:22.86οι-η
2013ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ10.000 μέτρα1:49:11.81ος       Χ
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Σ., ΛΥΜΠΕΡΤΑ Μ., ΦΩΚΑΪΔΗΣ Α.5.000 μέτρα ΟΜΑΔΙΚΟ54:03.32οι-η          Α
««ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ5.000 μέτρα56:45.34η
««ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ10.000 μέτρα1:58:21.34η
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ25.000 μέτρα4:47:31.36ος
2015ΚΑΖΑΝΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ5.000 μέτρα58:49.82η         Α
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ10.000 μέτρα1:50:00.73ος       Χ
««ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Σ., ΑΡΑΟΥΖΟΥ Κ., ΦΩΚΑΪΔΗΣ Α.5.000 μέτρα ΟΜΑΔΙΚΟ56:18.68οι-η
««ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ10.000 μέτρα1:58:30.68η

Στατιστικά δεδομένα © Βάιος Χάρμπας