ΑΠΘ: Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο, αποβλέπει στη διερεύνηση των μεθόδων αποκατάστασης που χρησιμοποιούν οι προπονητές κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και μετά το πέρας αυτών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για έρευνα σχετικά με τη σύγκριση διαφορετικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης στην κολύμβηση. Η διάρκεια του ερωτηματολογίου είναι περίπου 7 λεπτά. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και ευελπιστούμε στην ειλικρινή συμμετοχή σας.

Συνέχεια ανάγνωσης

1ο Διαδικτυακό Παγκόσμιο Συνέδριο Προπονητών Τεχνικής Κολύμβησης

    To 1ο Διαδικτυακό Παγκόσμιο Συνέδριο Προπονητών Τεχνικής Κολύμβησης, φιλοξενείται στην Αθήνα (30 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου) και πραγματοποιείται από την ΚΟΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τμήμα Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού), έχει τους εξής στόχους: Πιστοποιεί την επάρκεια προπονητικής ιδιότητας στους συμμετέχοντες χωρίς όμως να παρακάμπτει ή να υπερβαίνει το νομικά κατοχυρωμένο σύστημα πιστοποίησης προπονητών της κάθε χώρας. Απονέμεται το διπλωμα CMAS LEVEL 1 , διευκρινίζοντας, ότι ο σκοπός τους είναι να πιστοποιήσει την επάρκεια του προπνητή, ως βασικό εργαλείο, ώστε το άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης (Finswimming) να γίνει γνωστό και σε χώρες που μέχρι τώρα δεν το γνωρίζουν και δεν το καλλιεργούν. Δεν έχει αναπτυχθεί… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης