Πανδημία COVID-19 και μέτρα κοινωνικής απομόνωσης: Η επίδραση στη φυσική δραστηριότητα και την ποιότητα ζωής

  Το δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας COVID-19 είναι σε εξέλιξη και η παρέμβαση επιλογής είναι και πάλι η καραντίνα, η κοινωνική απομόνωση και η μάσκα παντού. Eρευνητική ομάδα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΕΦΑΑ), με συντονιστή τον καθηγητή Αθλητικής Ψυχολογίας – Κινητικής Συμπεριφοράς κ. Νεκτάριο Σταύρου, οργάνωσε τη συγκεκριμένη μελέτη προκειμένου να μελετήσει τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην ποιότητα ζωής και στο επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου η πανδημία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά σας στοιχεία και τις πτυχές… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Swim your Way

  Τί είναι το “Swim your Way” («Κολυμπάμε με το δικό μας τρόπο»); Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από τέσσερις χώρες. Την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρίες, τα οποία συχνά εμποδίζονται στο να συμμετέχουν πλήρως σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες, λόγω περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών περιορισμών. Τα άτομα με αναπηρίες συμμετέχουν ενεργά σε πολύ λιγότερες φυσικές δραστηριότητες, σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργήσει έναν καλά δομημένο Οδηγό, για το πώς να διδάσκεται η κολύμβηση σε παιδιά με αναπηρίες, ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους, ώστε να… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης