Αντίκτυπος της COVID-19 στην Ψυχολογία των Προπονητών-τριών

Επιστημονική Έρευνα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Συνέχεια ανάγνωσης

ΑΠΘ: Διερεύνηση μεθόδων αποκατάστασης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο, αποβλέπει στη διερεύνηση των μεθόδων αποκατάστασης που χρησιμοποιούν οι προπονητές κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και μετά το πέρας αυτών. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για έρευνα σχετικά με τη σύγκριση διαφορετικών πρωτοκόλλων αποκατάστασης στην κολύμβηση. Η διάρκεια του ερωτηματολογίου είναι περίπου 7 λεπτά. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και ευελπιστούμε στην ειλικρινή συμμετοχή σας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Πανδημία COVID-19 και μέτρα κοινωνικής απομόνωσης: Η επίδραση στη φυσική δραστηριότητα και την ποιότητα ζωής

  Το δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας COVID-19 είναι σε εξέλιξη και η παρέμβαση επιλογής είναι και πάλι η καραντίνα, η κοινωνική απομόνωση και η μάσκα παντού. Eρευνητική ομάδα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΕΦΑΑ), με συντονιστή τον καθηγητή Αθλητικής Ψυχολογίας – Κινητικής Συμπεριφοράς κ. Νεκτάριο Σταύρου, οργάνωσε τη συγκεκριμένη μελέτη προκειμένου να μελετήσει τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην ποιότητα ζωής και στο επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου η πανδημία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά σας στοιχεία και τις πτυχές… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης