Αποτελέσματα Κολύμβησης

A. Ημερίδα Επιδόσεων Εθν. Ομάδων ΟΑΚΑ
B. Ημερίδα Επιδόσεων Εθν. Ομάδων Θεσ/κη
Γ. Ημερίδες Ορίων