ΕΤΟΣΠΟΛΗΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΕΠΙΔΟΣΗΚΑΤΑΤΑΞΗ
1990ΡΩΜΗΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:41.487η
««ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:33.307ος
««ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ7:34.228η
««ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:37.167η
1992ΑΘΗΝΑΤΣΙΚΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:34.586η
««ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ7:27.047η
««ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ7:28.918η
1996ΝΤΟΥΝΑΖΒΑΡΟΣΞΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:31.718ος
1998ΚΑΛΙΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ50 ΑΠΝΟΙΑ19.366η
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ37.568ος
««ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:37.288η
««ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ7:41.798η
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:17.894ος
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:18.805ος
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:52.032ος     Α
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:53.964ος
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:21.094ος
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:36.418ος
2000ΜΑΓΙΟΡΚΑΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ40.643η       Χ
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ39.144ος
««ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ7:24.325η
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:55.902ος     Α
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:08.633ος     Χ
««ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:25.216ος
««ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ε, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ Χ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΣΕΧΙΔΟΥ Θ4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:58.71 3ες     Χ
««ΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ19.434η
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:30.296ος
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ50 ΑΠΝΟΙΑ16.055ος
««ΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ44.796η
««ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ44.807η
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:08.681ος     Χ
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:08.812ος     Α
««ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:59.753η       Χ
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ36.328ος
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Γ, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:55.892οι     Α
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:36.841ος     Χ
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:46.794ος
««ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ50 ΑΠΝΟΙΑ18.587η
««ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:04.738ος
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:36.873οι     Χ
««ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ17.653ος     Χ
««ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ17.907ος
««ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:34.764η
2002ΠΑΤΡΑΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:07.423ος     Χ
««ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΤΟΜΑΗΣ Δ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:56.885οι
««ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ7:16.613η       Χ
««ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:27.347ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:09.584ος
««ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:34.982η       Α
««ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:09.763η       Χ
««ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ ΣΤΕΛΛΑ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:19.496η
««ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ, ΚΟΝΤΖΑΛΗ Ε4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:02.776ες
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:36.322ος     Α
««ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:53.758ος
««ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:25.972η       Α
««ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ  4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:38.455οι
««ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΚΟΝΤΖΑΛΗ Ε, ΠΑΝΟΥΔΗ Γ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ Χ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:43.064ες
««ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:56.28 2η       Α
2004ΣΑΝΓΚΑΗΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:03.943ος     Χ
««ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ50 ΑΠΝΟΙΑ14.662ος     Α
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΟΜΑΗΣ Δ  4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:45.773οι     Χ
««ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε, ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Μ, ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε, ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ Σ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:44.248ες
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ37.665ος
««ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ38.206ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:04.785ος
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ16.856ος
««ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:26.966ος
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΟΜΑΗΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:32.685οι
««ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε, ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ Σ, ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:59.337ες
2006ΤΟΡΙΝΟΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:08.304ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:08.416ος
««ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ7:03.913η       Χ
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α  4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:48.813οι     Χ
««ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:52.523ος     Χ
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:02.423ος     Χ
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ37.517ος
««ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:45.733η       Χ
««ΠΑΝΑ ΕΛΕΝΗ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:55.347η
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ16.898ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:34.242ος     Α
««ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:44.446ος
««ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:26.235ος
««ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:25.755η
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι  4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:29.395οι
2007ΜΠΑΡΙΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ5:52.721ος     Χ
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ16.305ος
««ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:07.064ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ2:46.411ος     Χ
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ37.256ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:30.062ος     Α
««ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ14:16.868η
««ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:27.178ος
2009ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΜΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ Ε, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:47.195οι
««ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:41.823ος     Χ
««ΓΑΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:52.314ος
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ16.418ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:01.002ος     Α
««ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ37.138ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:26.234ος
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΑΠΝΟΙΑ15.077ος
««ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ40.996η
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:26.166οι
2011ΧΟΝΤΜΙΖΟΒΑΣΑΡΙΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:02.317ος
««ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΚΡΑΝΙΑΣ Η, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:33.913οι     Χ
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:04.295ος
««ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ37.038ος
««ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ41.164η
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:23.215ος
««ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:32.184η
««ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ6:59.326η
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ39.247η
««ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ18.536η
««ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Μ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΤΕΝΑ Σ, ΤΣΙΚΛΗ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:48.826ες
««ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΚΡΑΝΙΑΣ Η, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:24.333οι     Χ
2013ΚΑΖΑΝΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ50 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ19.666ος
««ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ100 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ51.408η
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΑΠΝΟΙΑ14.283ος     Χ
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ50 ΑΠΝΟΙΑ16.587η
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ34.541ος     Χ
««ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ ΟΥΪΛΛΙΑΜ-ΠΩΛ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ35.072ος     Α
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:01.066ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:22.466ος
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:32.554ος
««ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ3:22.548η
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:49.495ος
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ37.846η
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ15.493ος     Χ
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:32.824οι
««ΚΤΕΝΑ Σ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΤΣΙΚΛΗ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:51.266ες
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:21.695οι
2015ΓΙΑΝΤΑΪΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ35.776ος
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:58.112ος     Α
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:59.444ος
««ΜΑΚΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ14:01.627ος
««ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:59.658ος
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ37.386η
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ200 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ1:39.035ος
««ΝΗΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:35.006η
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ1:23.138ος
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ15.906ος
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ Σ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:40.947οι
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:18.061ος     Χ
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ50 ΑΠΝΟΙΑ16.515η
«« ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΜΑΡΙΝΟΣ Ε, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:26.238οι
2016ΒΟΛΟΣΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ34.553ος     Χ
««ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:58.121ος     Χ
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:59.293ος     Χ
««ΜΑΚΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ13:55.918η
««ΔΑΜΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:37.214ος
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ36.756η
««ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ33.488ος
««ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ2:54.566ος
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ Σ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:28.464οι
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ18.126η
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ15.242ος     Α
««ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ50 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ19.327ος
««ΑΓΑΠΗΤΟΥ Β, ΤΣΙΓΚΟΪΑ Β, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν, ΝΗΣΙΩΤΗ Α4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:16.136ες
««ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:21.542ος     Α
««ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ6:35.128ος
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ50 ΑΠΝΟΙΑ16.223η       Χ
««ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν, ΤΣΙΓΚΟΪΑ Β, ΝΗΣΙΩΤΗ Α, ΚΤΕΝΑ Σ4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:45.838ες
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΠΙΠΙΝΙΑΣ Ι, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:20.424οι
2018ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΤΣΙΓΚΟΪΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ40.817η
««ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ100 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ42.954ος
««ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ100 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ43.087ος
««ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ3:25.308η
««ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ37.615η
««ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ34.358ος
««ΔΑΜΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ12:55.788ος
««ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ200 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ1:37.645ος
««ΤΣΙΓΚΟΪΑ Β, ΠΙΠΙΝΙΑΣ Ι, ΚΤΕΝΑ Σ, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ4Χ50 ΕΠΙΦΑΝ. ΜΙΧ1:06.324οι-ες
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ15.541ος     Χ
««ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ50 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ18.851ος     Χ
««ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ2:58.647ος
««ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ400 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ3:37.456ος
««ΔΑΜΟΛΗΣ Χ, ΠΙΠΙΝΙΑΣ Ι, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ5:49.176οι
««ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΠΙΠΙΝΙΑΣ Ι, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ2:25.896οι

Στατιστικά δεδομένα © Βάιος Χάρμπας 2020