Σήμερα σας περιμένουμε 9.00 μ.μ.να παρακολουθήσετε το Β’ Μέρος του Swim Think Tank:

“Η Γυναίκα στην Ελληνική Κολύμβηση”

https://us02web.zoom.us/j/84607255402

Η πρόσβαση είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ μπορείτε να μπαίνετε στο zoom από 8.40 μ.μ.

Είναι ποροσκεκλημμένοι και οι Άνδρες.

#swimthinktank