Αγγελική Δούκα: Retreat στην Αίγινα 11-13 Ιουνίου

Επιτέλους, μπορούμε να περιμένουμε κάτι όμορφο…