Πρωτίστως Δικαιοσύνη!

Καμιά φορά οι απαντήσεις δεν είναι τόσο απλές, όσο θέλουμε να τις παρουσιάζουμε…