Πανελλήνιο ρεκόρ παίδων και όριο για Ρώμη ο Απόστολος Σίσκος

Γραφείο Τύπου ΚΟΕ: ΝβΧ