Ο Σύνδεσμος των Προπονητών λειτουργεί ακόμα σε κατάσταση «Safe Mode», αφού μετά την επαναδραστηριοποίησή του τελεί προς το παρόν υπό διοίκηση Πρωτοδικείου, η οποία δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δεδομένου όμως ότι ο χρόνος τρέχει, εκλογές δεν μπορούν να γίνουν και τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο είναι πολλά και ιδιαιτέρως σοβαρά, σε πλαίσια προετοιμασίας και ενημέρωσης ο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ., προσκαλεί σήμερα το βράδυ στις 9:00μμ, σε συζήτηση όλους τους προπονητές και όλες τις προπονήτριες, καθώς και τους φοιτητές-τριες των ειδικοτήτων του υγρού στίβου όλων των ΤΕΦΑΑ της χώρας, ανεξαρτήτως αν είναι ή δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι/ες στον Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.

Ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που χρήζουν παρουσίασης και  συζήτησης είναι τα ακόλουθα:
  • Κώδικας συμπεριφοράς παραγόντων προς τους προπονητές και το αντίστροφο.
  • Μητρώο προπονητών.
  • Εκπρόσωπος του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ. στην Κ.Ο.Ε με δικαίωμα ψήφου στο ΔΣ από εκλεγμένο μέλος του συνδέσμου που δεν έχει έμμισθη ή άλλη σχέση με την Κ.Ο.Ε.
  • Καθιέρωση του προγράμματος κολύμβηση στα σχολεία από καθηγητές φυσικής αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης και προϋπηρεσία σε αθλητικούς συλλόγους σαν βασικά κριτήρια.
  • Άμεση επαναφορά του θεσμού των αθλητικών σχολείων και στελέχωσή τους από καθηγητές με ειδικότητα στην κολύμβηση. Η επαναδημιουργία των αθλητικών σχολείων είναι επιτακτική ιδιαίτερα για το άθλημα της κολύμβησης.
  • Δημιουργία σχολών προπονητών για εκμάθηση κολύμβησης.
  • Δημιουργία σχολής προπονητών για μαραθώνια κολύμβηση σε προπονητές με ειδικότητα κολύμβηση με ταχύρρυθμα τμήματα.

Σήμερα, Τετάρτη 14 Απρίλιου το βράδυ στις 9μμ.

Πλατφόρμα ZOOM:

Meeting ID: 867 6054 7603

Passcode: (inbox, μόνο για προπονητές-τριες / φοιτητές/τριες ειδικοτήτων ΤΕΦΑΑ)