Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε η ομάδα “Νέο Κύμα” του Σπύρου Γιαννιώτη, προς το νέο Πρόεδρο της ΚΟΕ, Κυριάκο Γιαννόπουλο, μέσα από την οποία εκφράζεται διάθεση καλής συνεργασίας προς όφελος του υγρού στίβου.

Το πλήρες κείμενο: