Το «Νέο Κύμα» μας παρουσιάζει:

Τoν κύριο Ηλία Ξιάρχο

Μέλος Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου

Πτυχιούχος Ηλεκτρονικών και Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Είναι Συνταξιούχος, Ελεύθερος επαγγελματίας.

  • Πρόεδρος Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας από το 1997 έως το 2001.
  • Μέλος και Ταμίας Δ.Σ. Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, από το 1994 έως σήμερα.
  • Μέλος Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CMAS από το 2000 έως σήμερα.
  • Πρόεδρος Επιτροπής Αθλημάτων Παγκόσμιας Ομοσπονδίας CMAS από 2012 έως σήμερα.
#gianniotis #neokyma #eklogeskoe