Η λογική που οδηγεί στο κλείσιμο των κολυμβητήριων δεν είναι κατανοητή. Ο Υγρός Στίβος αποδεδειγμένα δεν επιβαρύνει τα επιδημιολογικά δεδομένα και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.

Ζητούμε να επανεξεταστεί ή απόφαση από τους αρμόδιους, σε συνδυασμό με την αυτονόητη τήρηση των μέτρων προστασίας που επιβάλλονται.

#κολυμπαμεμαζι