Η ομάδα [Κολυμπάμε Μαζί] μας παρουσιάζει:

Τον κύριο Γιώργο Κατσαντώνη

 • Πρόεδρος ΔΣ Ναυτικού Ομίλου Λάρισας,
 • Μέλος Περιφερειακής Επιτροπής Θεσσαλίας
 • Σπουδές:
  • Απόφοιτος Tμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Ξένες γλώσσες: Αγγλικά
 • Επαγγελματική εμπειρία:
  • Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ανώνυμης Τεχνικής και Κατασκευαστικής Εταιρείας
  • Διευθύνων Σύμβουλος Ανώνυμης Eμπορικής Eταιρείας

#κολυμπαμεμαζι