Το Φόρουμ των προπονητών-τριών κολύμβησης Ελλάδας και Κύπρου συνεχίζει απρόσκοπτα τις εργασίες του.

Το θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι:

Ιδέες των προπονητών για το Ολυμπιακό πλάνο, Παρίσι 2021 – 2024
Η διαδικασία προχωράει ως εξής:

Έχουν δημιουργηθεί τρία γκρουπ εργασιών ανάλογα με τις ηλικίες και αντίστοιχα υπάρχουν συντονιστές σε κάθε ένα από αυτά.

Τα γκρουπ είναι: Κ9-Κ12, Κ13-Κ16 και Κ17+ΟΠΕΝ.

Κάθε προπονητής και κάθε προπονήτρια μπορεί να στείλει τις προτάσεις του/της για ένα ή περισσότερα ηλικιακά γκρουπ. Μπορεί αν θέλει κάποιος/α να στείλει για όλα τα γκρουπ.

Ο/Η συντονιστής/τρια συγκεντρώνει τις προτάσεις. Σε συνεργασία με τον κεντρικό συντονιστή συνθέτουν μια πρόταση η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία και τα δεδομένα των επιμέρους προτάσεων. Είναι βέβαιο ότι σε πολλά σημεία θα υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις και χάριν συντομίας, αλλά και αποδοτικότητας αυτές θα πρέπει να εκφραστούν μία φορά, ώστε να μην υπάρχουν επαναλήψεις.

Στην τελική μορφή που θα συντεθεί, κάθε πρόταση θα φέρει παραπομπή που θα γράφει από ποιους/ποιες πηγάζει. Έτσι εξασφαλίζεται η διαφάνεια και δε μένουν περιθώρια κάποιος/οι να παίρνουν ιδέες άλλων και να τις παρουσιάζουν για δικές τους.

Φόρουμ των προπονητών-τριών κολύμβησης Ελλάδας και Κύπρου είναι ΕΝΑΣ ζωντανός ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΣ όμως οργανισμός.

Κατά τη διαδικτυακή συνάντηση, προκειμένου αυτή να είναι σύντομη, ουσιώδης και περιεκτική θα παρουσιάζονται οι τελικές προτάσεις και θα γίνονται – με χρονικό όριο – παρατηρήσεις και ενδεχομένως συμπληρωματικές προτάσεις, ώστε να καταλήξουν στην τελική τους μορφή.

Σκοπός είναι οι διαδικτυακές συναντήσεις να αποδίδουν αποτελέσματα και παράλληλα να είναι ευχάριστες, αποφεύγοντας άσκοπες συζητήσεις που οδηγούν σε πολύωρες διαδικασίες.

Τα τελικά αποτελέσματα εφόσον πηγάζουν από προπονητές-τριες θα τίθενται πρωτίστως στη διάθεση του Συνδέσμου Προπονητών (ΣΕΠΚΥΣΚΚ), εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβίωσής του και αποκτήσει την τακτική του διοίκηση, μια διαδικασία  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει καλά και οδεύει με γρήγορους ρυθμούς. Επίσης θα δημοσιεύεται στην πλήρη του μορφή (παραπομπές, πηγές, βιβλιογραφία), ώστε να αποτελεί έναν ενδεχομένως χρήσιμο οδηγό.

Αλλαγή προγράμματος

Η πρόσφατη χιονόπτωση δημιούργησε διάφορα προβλήματα και αποσυντόνισε κάπως όλους, κυρίως με διακοπές ρεύματος, ίντερνετ κλπ. Γι’ αυτό το λόγο η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση αναβάλλεται κατά μία εβδομάδα και θα γίνει στην:

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 στις 21:00

(Η ώρα μπορεί να αλλάξει για λίγο αργότερα, αν – κάτι που ελπίζουμε – έχουμε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων)

Μετά από αυτό παρακαλούνται οι προπονητές και οι προπονήτριες που επιθυμούν να στείλουν προτάσεις για το θέμα:

Ιδέες των προπονητών για το Ολυμπιακό πλάνο, Παρίσι 2021 – 2024,

να τις αποστείλουν μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου.

Οι προτάσεις αποστέλλονται μέσω email ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα στις παρακάτω διευθύνσεις: