Άραγε τι θα μας φέρει η Covid-19;

Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην κολύμβηση