Την προηγούμενη Τρίτη 9 Φεβρουαρίου έγινε με επιτυχία η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση προπονητών-τριών από Ελλάδα και Κύπρο με ένα επίκαιρο θέμα. Αυτό της πανδημίας με κυρίως το μετά… Είχαν εγγραφεί 75 άτομα και κατάφεραν να συνδεθούν 60!

Μετά την εισήγηση του Χρήστου Παπαρροδόπουλου ακούστηκαν απόψεις κυρίως γύρω από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και πως αντιμετωπίζεται η κατάσταση σε άλλα μέρη του πλανήτη.

Εκφράστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως ιδιαίτερο άθλημα, που χωρίς το  νερό δεν μπορούμε να προπονηθούμε, σε αντίθεση με άλλα αθλήματα που μπορούν έστω και εκτός σταδίου ή γηπέδου να προπονηθούν.

Περιγράφηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει προκειμένου να ανοίξουν υπό υγειονομικούς όρους τα κολυμβητήρια για όλους. Συζητήθηκε ο τρόπος σκέψης της Πολιτείας όσον αφορά στις προτεραιότητες που δίνονται. Ειπώθηκε ότι το μόνο που θα μπορούσε να είχε γίνει έστω τυπικά είναι ένας σχεδιασμός πρωτοκόλλου λειτουργίας των κολυμβητήριων από πλευράς των προπονητών-τριών. Αλλά και αυτό υπάρχει και μάλιστα έχει δοκιμαστεί τόσο σε προπονήσεις, όσο και σε αγώνες με απόλυτη επιτυχία κατά την περίοδο Ιουνίου – Οκτωβρίου 2020.

Συζητήθηκαν οι αδικίες που παράγονται από αυτή την κατάσταση.
  • Α) Στο ίδιο το άθλημα
  • Β) στους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες
  • Γ) στους προπονητές και τις προπονήτριες
  • Δ) στα σωματεία και
  • Ε) στην κοινωνία.

Έγινε μια γενικότερη συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικών σωματείων, αλλά αυτό θα αποτελέσει εξειδικευμένο θέμα προσεχούς συνάντησης. Επίσης συζητήθηκε το θέμα του Συνδέσμου Προπονητών και η χρησιμότητά του, ενώ έγινε και μια γρήγορη ενημέρωση της πρόσφατης αναβίωσής του με προσωρινή διοίκηση Πρωτοδικείου.

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση μπορεί να ξεπέρασε κατά πολύ τα επιθυμητά χρονικά όρια και να μην ακολουθήθηκε η τεχνοκρατική διαδικασία από την οποία θα διέπονται οι επόμενες, αλλά χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά χρήσιμη, διότι επιπρόσθετα φάνηκε ότι υπήρχε συναισθηματική και ψυχολογική ανάγκη συνύπαρξης, έστω μέσω της οθόνης…

Τέλος, όσον αφορά στο «μετά», ξεκινάει ένας μεγάλος κύκλος εργασιών που κάθε μήνα θα αναλύεται κι ένα σημαντικό θέμα.

Στην επόμενη διαδικτυακή συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τις 2 Μαρτίου στις 9μμ το θέμα είναι:

Ιδέες των προπονητών για το Ολυμπιακό πλάνο, Παρίσι 2024

Να διευκρινιστεί εδώ ότι οι ιδέες θα παράγονται όχι μόνο από την εμπειρία κάποιων προπονητών, πράγμα που θα απέκλειε ενδεχομένως τους/τις νεότερους/ες, αλλά μέσα από συνδυασμό εμπειρίας και ανάλυσης δεδομένων. Οι “φρέσκιες” ιδέες των νεότερων είναι απαραίτητο συστατικό για ένα καλό αποτέλεσμα.

Οι εργασίες γύρω από το θέμα έχουν ήδη ξεκινήσει και θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες προπονητές-τριες να αποστείλουν τις εισηγήσεις τους μέσω email μέχρι τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2020, ώστε την ώρα της τηλεδιάσκεψης άπαντες να είναι ήδη ενημερωμένοι για να κερδηθεί πολύς και πολύτιμος χρόνος.

Επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η υπόθεση μπαίνει σε μια πιο τεχνοκρατική, αλλά κυρίως σε μια ουσιώδη διαδικασία παραγωγής αποτελεσμάτων που ευελπιστούμε ότι θα συνεισφέρουν στην κολύμβηση, ο όρος διαδικτυακές συναντήσεις προπονητών-τριών δεν καλύπτει πλέον όλο το εύρος των εργασιών. Γι’ αυτό και μετονομάζονται σε:


ΦΟΡΟΥΜ Προπονητών – Προπονητριών Κολύμβησης ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

Κλείνοντας υπενθυμίζεται ότι οι προπονήτριες που θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει προκειμένουν να λάβουν κωδικούς να το δηλώσουν στέλνοντας email (όνομα, Σωματείο, Αρ. Άδειας προπονητή και Τηλ.) στη διεύθυνση: sw@swimming.gr

Οι ήδη εγγεγραμμένοι θα λάβουν κωδικούς αυτόματα, χωρίς νέα εγγραφή.

Μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές-τριες που έχουν ειδικότητα κολύμβησης γράφοντας Σχολή και ποιο Τμήμα παρακολουθούν