Η έρευνα του υποψήφιου συνδυασμού, #κολυμπαμεμαζι, για την Προεδρεία της ΚΟΕ, με επικεφαλής τον Κυριάκο Γιαννόπουλο, συνεχίζεται με τη 10η  σειρά ερωτήσεων και εμείς όλοι πάντα καλούμαστε να απαντήσουμε, στις ερωτήσεις ώστε το δείγμα να είναι μεγάλο και το αποτέλεσμα αξιόπιστο.
1. Θεωρείτε ότι οι Περιφερειακές Επιτροπές της ΚΟΕ θα μπορούσαν να αναδεικνύονται από εκλογική διαδικασία; *

Ναι, θα συμβάλει στην εκλογή των υποψηφίων με την καλύτερη απήχηση στα Σωματεία των επι μέρους περιφερειών

Όχι, προτιμώ να ορίζονται από το ΔΣ της ΚΟΕ όπως γίνεται έως σήμερα

Άλλο:

2. Θεωρείτε ότι απαιτούνται κίνητρα για επίλεκτους κολυμβητές και κολυμβήτριες να συνεχίσουν την αγωνιστική κολύμβηση μετά το τέλος Πανεπιστημιακών τους σπουδών; *

Ναι. Είναι σημαντικό να στηρίζεται η συνέχεια της αθλητικής καριέρας των επίλεκτων κολυμβητών.

Όχι. Είναι θέμα των σωματείων να βρουν τον τρόπο να στηρίζουν τους αθλητές τους .

Άλλο:

3. Πιστεύεται πως θα πρέπει να γίνουν ενέργειες προκειμένου να αναβαθμισθεί ο αθλητισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα αθλήματα του υγρού στίβου; *

Ναι, ο Πανεπιστημιακός Αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην παροχή κινήτρων στους αθλητές να συνδυάσουν Πανεπιστημιακές σπουδές με τον Πρωταθλητισμό.

Όχι. Οι Ανώτατες σπουδές δεν συνδυάζονται με τον Πρωταθλητισμό.

Άλλο:

4. Συμφωνείτε στην αναβάθμιση του ηλεκτρονικού τηλεοπτικού καναλιού της ΚΟΕ, που θα προβάλλει όλα τα αθλήματα του Υγρού Στίβου, παράλληλα με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπομπές με την ιστορία των αθλημάτων, συνεντεύξεις, κτλ.; *

Συμφωνώ, θα βοηθούσε πολύ στην καλύτερη ενημέρωση σχετικής με τις δραστηριότητες των αθλημάτων του υγρού στίβου.

Δεν απαιτείται αφού η έως τώρα προβολή των αθλημάτων είναι ικανοποιητική.

Άλλο:

5. Πιστεύετε ότι οι Διαιτητές / Κριτές των αθλημάτων Υγρού Στίβου πρέπει να ελέγχονται από την ΚΟΕ ή θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι; *

Ναι. Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι για να μην επηρεάζονται από τα μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας

Όχι. Να παραμείνει ως έχει σήμερα έτσι ώστε να μη χαθεί ο έλεγχος και να ορίζονται κατά βούληση οι εκπρόσωποι των για τις λίστες LEN και FINA.

Άλλο:

Κι αν έχουμε ξεχάσει να απαντήσουμε σε κάποια από τις προηγούμενες σειρές δε χρειάζεται να ανησυχούμε…

9η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/CKtMp54w2K1Da2Wx7

8η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/WyHjzXmNA2JMEmYv9

7η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/BrZEqpJKrFDV4wnZ9

6η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/BWAqpvRhPux7AxgdA

5η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/zaKC5LfWsHVqhQk59

4η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/EiJGucNH2r4MUURo9

3η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): shorturl.at/aeoJZ

2η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/Y1RRVgZhthboAXPM8

1η σειρά ερωτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://forms.gle/UU9CYbM8gdGfbjmA7