Διαδικτυακές συναντήσεις προπονητών

με τον Χρήστο Παπαρροδόπουλο σε συνεργασία με το Swimming.Gr