Ανεπίσημη τεχνική σύσκεψη προπονητών

Με απόλυτη ομοφωνία οι προτάσεις