Ποιος θα είναι ο …υπερήφανος;

Ποιος θα πληρώσει τα covid-tests;