Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί πτυχιακή εργασία της Τοπαλνάκου Γεωργίας, φοιτήτριας της ειδικότητας κολύμβησης, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η παρούσα πτυχιακή εργασία υποστηρίζεται από τον διδάκτορα Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο και επιβλέπεται από τον Καθηγητή κολύμβησης του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, Λούπο Δημήτριο. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της αντίληψης των προπονητών προ αγωνιστικής κατηγορίας, σχετικά με τη δομή μιας προθέρμανσης, πριν από αγώνες, εξειδικεύοντας στο στιλ του ελευθέρου και στην απόσταση των 100μ. Επίσης, η ηλικιακή ομάδα που εξετάζουμε είναι μόνο κολυμβητές και κολυμβήτριες 11-12 ετών.  

Με την ειλικρινή και ανώνυμη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα εκδοθούν χρήσιμα συμπεράσματα και κατευθύνσεις σχετικά με το τι συνήθως χρησιμοποιούν οι προπονητές εκείνων των ηλικιών στη συγκεκριμένη απόσταση και στο συγκεκριμένο στιλ. (εκτιμώμενη διάρκεια 6 λεπτά)

 
Με εκτίμηση,
Λούπος Δημήτριος, Καθηγητής
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, PhD
Τοπαλνάκου Γεωργία, Φοιτήτρια