Αξιολόγηση της δοκιμασίας προοδευτικά αυξανόμενης έντασης ως δοκιμασία εκτίμησης της αγωνιστικής ετοιμότητας στην κολύμβηση

Διδακτορικό Σεμινάριο Ιωάννη Νικητάκη

Συνέχεια ανάγνωσης