Επίλογος με ρεκόρ στη μία όχθη, επίλογος και στην άλλη…

Ακόμα 5 παγκόσμια ρεκόρ στις πισίνες της Ευρώπης…