Τί είναι το “Swim your Way” («Κολυμπάμε με το δικό μας τρόπο»);

Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται από τέσσερις χώρες. Την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με αναπηρίες, τα οποία συχνά εμποδίζονται στο να συμμετέχουν πλήρως σε κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες, λόγω περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών περιορισμών.

Τα άτομα με αναπηρίες συμμετέχουν ενεργά σε πολύ λιγότερες φυσικές δραστηριότητες, σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτού του έργου είναι να δημιουργήσει έναν καλά δομημένο Οδηγό, για το πώς να διδάσκεται η κολύμβηση σε παιδιά με αναπηρίες, ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες τους, ώστε να έχουν πλήρη πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες, γεγονός που ευθυγραμμίζεται και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010 -2020.

Ποιοι συμμετέχουν στην κοινοπραξία:  
  1. Διοργανωτής: Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Ελλάδα)
  2. Συντονιστής: Αθλητικός Σύλλογος “Αστερίας” (Κατερίνη, Ελλάδα)
  3. Κολυμβητικός Σύλλογος “SD Riba” (Λιουμπλιάνα, Σλοβενία)
  4. National University of Physical Education and Sport (Βουκουρέστι, Ρουμανία)
  5. Associazione Euphoria (Ρώμη, Ιταλία)
Ποια είναι η διαδικασία…

Για να επιτευχθεί ο σκοπός, θα πραγματοποιηθούν τρία workshops (εργαστήρια), από τα οποία θα επιλεγούν τέσσερις συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας από τους συμμετέχοντες σε κάθε ένωση εταίρων. Κάθε εταίρος, εκτός από τη μη κερδοσκοπική ένωση, θα σχεδιάσει και θα εκτελέσει μια σειρά μαθημάτων κολύμβησης προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ομάδας αναπηρίας του. Στο τέλος, όλες οι “διεργασίες και πρακτικές που λειτουργούν καλύτερα” στη διαδικασία της διδασκαλίας θα συμπεριληφθούν στον Οδηγό.

Η προσφορά…

Καθώς η φυσική δραστηριότητα, η υγεία και η ποιότητα ζωής διασυνδέονται, μέσω αυτού του έργου, τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν περισσότερα οφέλη υγείας και ασφάλειας. Διδάσκοντάς τους πώς να κολυμπήσουν είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθούν, αν βρεθούν τυχαία στο νερό. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα αυξήσει την κοινωνική ευαισθητοποίηση, θα προωθήσει την κοινωνική τους ένταξη, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους και θα αναπτύξει τις κοινωνικές δεξιότητές τους.

Το τελικό αποτέλεσμα!
Ο Οδηγός θα προσφερθεί ως «Ανοικτή Εκπαιδευτική Πύλη» σε άλλους επαγγελματίες του αθλήματος, εκπαιδευτές κολύμβησης, εκπαιδευτικούς και αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμα θετική επίδραση στον τομέα της Προσαρμοσμένης Κολύμβησης, βοηθώντας τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν στην κολύμβηση.