Γαβριήλ Γ. Αρσονιάδης, MSc 

Υποψήφιος Διδάκτωρ – ΣΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΚΠΑ
Καθηγητής κολύμβησης City Unity College
Προπονητής Κολύμβησης Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου

Η επιδημία του κορωνoϊού – (COVID-19) αποτελεί κάτι άγνωστο και καινοτόμο στο πεδίο του αθλητισμού. Οι δύσκολες συνθήκες προπόνησης, η διακοπή του προγραμματισμένου προπονητικού σχεδιασμού, αλλά και ο μη επαρκής έλεγχος της προπόνησης των αθλητών σε καθημερινό επίπεδο, πιθανόν να οδηγεί σε μείωση της φυσικής κατάστασης και κατ’ επέκταση της απόδοσης των αθλητών.

Αυτή η μείωση της απόδοσης σε κάποια αθλήματα όπως η κολύμβηση, η υδατοσφαίριση, η συγχρονισμένη κολύμβηση, η τεχνική κολύμβηση μπορεί να είναι μεγαλύτερη, εξαιτίας των καινούργιων συνθηκών προπόνησης (προπόνηση ξηράς) που δημιουργούνται και δεν συνδέονται με το χαρακτηριστικό γνώρισμα των αθλημάτων αυτών που είναι το υγρό στοιχείο. Σε αντίθεση, κάποια άλλα αθλήματα στα οποία η εφαρμογή τους γίνεται στην ξηρά, όπως είναι η οδηλασία, η αντισφαίριση και άλλα, πιθανόν η περίοδος του lockdown να μην οδηγεί σε ραγδαία μείωση της απόδοσης των αθλητών, λόγω των κοινών συνθηκών προπόνησης. Ωστόσο, ο προγραμματισμένος από τους προπονητές ετήσιος προπονητικός σχεδιασμός, πιθανόν να τροποποιείται με αποτέλεσμα να οδηγεί σε μείωση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.

Σε πρόσφατη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κορυφαίου επιπέδου ποδηλάτες παρατηρήθηκε μείωση του όγκου προπόνησης που στόχευε στην βελτίωση της αερόβιας ικανότητας κατά 26% και μείωση του όγκου προπόνησης που στόχευε στην βελτίωση της αναερόβιας ικανότητας κατά 52%. Η συνολική μείωση του όγκου προπόνησης που είχε σχεδιαστεί από τους προπονητές για την βελτίωση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας των ποδηλατών μειώθηκε κατά 34% μετά από περίοδο 7 εβδομάδων εξαιτίας του COVID-19 lockdown. Στην διάρκεια αυτή, οι ποδηλάτες πραγματοποιούσαν καθημερινή προπόνηση στο σπίτι τους, σε στατικό ποδήλατο, ωστόσο η μείωση του όγκου προπόνησης που αναφέρθηκε, οδήγησε σε μείωση της
απόδοσης κατά 1% και 19% σε προσπάθειες μέγιστης έντασης ποδηλασίας 5 και 20 λεπτών αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η καθημερινή προπόνηση που πραγματοποίησαν οι ποδηλάτες (12 ώρες την εβδομάδα) σε ζώνες που στοχεύουν στην βελτίωση της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας δεν είναι αρκετή στο να διατηρήσει την απόδοση τους μετά από 7 εβδομάδες αποπροπόνησης. Η μείωση της απόδοσης των ποδηλατών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από τους προπονητές ποδηλασίας και θα πρέπει να υπάρχει ένας προπονητικός σχεδιασμός για την ομαλή επάνοδο των ποδηλατών στην προπόνηση, μετά το πέρας του lockdown. Για αυτό το λόγο θα πρέπει οι προπονητές και το ιατρικό επιτελείο αθλητών υψηλού επιπέδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την ομαλή επάνοδο των αθλητών στην καθημερινή προπόνηση, με σκοπό την αποφυγή πιθανόν τραυματισμών.

Βιβλιογραφία: Muriel X, Courel-Ibáňez J, Cerezuela-Espejo V,