Όταν ανοίξουν τα σχολεία, πρέπει ταυτόχρονα να ανοίξουν και οι πισίνες

Δεν υπάρχει καμία λογική να παραμένουν κλειστές.