Η επίδραση της προπόνησης αντίστασης και υπερταχύτητας στο νερό στην απόδοση των κολυμβητών και κολυμβητριών ταχύτητας

Του Γαβριήλ Γ. Αρσονιάδη,