Η επίδραση προγραμμάτων μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών/τριών

Το άρθρο σε πλήρη μορφή pdf Προπόνηση δύναμης στην κολύμβηση Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού χρησιμοποιούνται από κολυμβητές αγωνιστικού επιπέδου στοχεύοντας στην βελτίωση της γενικής δύναμης, της σωματικής σύστασης, της αντοχής στην δύναμη, και της μυϊκής δύναμης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών που αποσκοπεί σε αύξηση της δύναμης, πιθανόν να βελτιώνει την προωθητική δύναμη στο νερό υπερνικώντας τις αντιστάσεις που αντιμετωπίζει ο κολυμβητής σε αυτό, κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγωνισμάτων με υψηλή ένταση. Τα προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης που εφαρμόζονται από τους περισσότερους κολυμβητές στοχεύουν στην ανάπτυξη της αντοχής στην δύναμη, της μέγιστης δύναμης και της μυϊκής ισχύος. Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών,  σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία αναγράφονται στον Πίνακα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η επίδραση προγραμμάτων μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών/τριών.