Το άρθρο σε πλήρη μορφή pdf

Προπόνηση δύναμης στην κολύμβηση

Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού χρησιμοποιούνται από κολυμβητές αγωνιστικού επιπέδου στοχεύοντας στην βελτίωση της γενικής δύναμης, της σωματικής σύστασης, της αντοχής στην δύναμη, και της μυϊκής δύναμης. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών που αποσκοπεί σε αύξηση της δύναμης, πιθανόν να βελτιώνει την προωθητική δύναμη στο νερό υπερνικώντας τις αντιστάσεις που αντιμετωπίζει ο κολυμβητής σε αυτό, κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγωνισμάτων με υψηλή ένταση.

Τα προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης που εφαρμόζονται από τους περισσότερους κολυμβητές στοχεύουν στην ανάπτυξη της αντοχής στην δύναμη, της μέγιστης δύναμης και της μυϊκής ισχύος. Τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών,  σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία αναγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1. Σύνοψη των χαρακτηριστικών των προγραμμάτων δύναμης στην κολύμβηση.

Προπονήσεις δύναμης εκτός νερού με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στον Πίνακα 1 εφαρμόζονται από τους περισσότερους προπονητές σε ένα ετήσιο πλάνο προπόνησης. Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται τις περισσότερες φορές πριν από την προπόνηση στο νερό και έχει παρατηρηθεί μετά από μακροχρόνια εφαρμογή τους έξι (6) έως δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων, συνδυαστικά με την ειδική προπόνηση της κολύμβησης, βελτίωση της απόδοσης των κολυμβητών σε αγωνίσματα όπως τα 50 και 400 μέτρα ελεύθερο κατά 2% και 4% αντίστοιχα (Crowley et al., 2017). Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη της μέγιστης δύναμης βελτιώνουν μετά από μακροχρόνια εφαρμογή τους σε μεγαλύτερο βαθμό την απόδοση των κολυμβητών συγκριτικά με προγράμματα μυϊκής αντοχής ή και μυϊκής ισχύος.

Συμπερασματικά, περισσότερες μελέτες πρέπει να διεξαχθούν για πιο ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μυϊκής ενδυνάμωσης εκτός νερού στην απόδοση των κολυμβητών. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί αναγράφεται η επίδραση των προγραμμάτων μυϊκής αντοχής (ΜΑ) και μέγιστη δύναμης (ΜΔ) στην απόδοση των κολυμβητών σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία.

Πίνακας 2.2 Αναλυτικά στοιχεία του περιεχομένου των προγραμμάτων δύναμης τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην κολύμβηση και η επίδρασή τους στην απόδοση των κολυμβητών.

ΜΔ: Μέγιστη Μυϊκή Δύναμη, ΜΑ: Αντοχή στην δύναμη, έτη: ηλικία δοκιμαζομένων, Προπ: προπόνηση, Επ: επαναλήψεις, Διαλ: διάλειμμα, min: λεπτά, s: δευτερόλεπτα, Διαρ: διάρκεια, (ñ: βελτίωση της απόδοσης, ò: χειροτέρευση της απόδοσης, ↔: παρέμεινε αμετάβλητη, στο ελεύθερο στυλ κολύμβησης), TF 10 S: προσδεμένη κολύμβηση 10 δευτερολέπτων.

Γαβριήλ Γ. Αρσονιάδης

Υποψήφιος Διδάκτωρ – ΣΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΚΠΑ

Καθηγητής κολύμβησης City Unity College

Προπονητής Κολύμβησης Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου


Το άρθρο σε πλήρη μορφή pdf