Η πρώτη γυναίκα που πέρασε τη Μάγχη κολυμπώντας

Gertrude Ederle