Κάπου εδώ ίσως πρέπει να ξανασυστηθούμε…

Ο χώρος μας όμως χρειάζεται να έχει και αποκλειστικώς δικά του σημεία συνάντησης.